Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika, może wystąpić o dofinansowanie działań z zakresu kształcenia ustawicznego (podnoszenia kwalifikacji personelu).

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto - pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Co warto wiedzieć o dofinansowaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

  • o dofinansowanie do urzędu występuje zawsze pracodawca, do niego też należy wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej szkolenie;
  • wysokość dofinansowania w wypadku mikro przedsiębiorcy wynosi do 100% wartości szkolenia, a dla małych, średnich i dużych firm do 80% wartości szkolenia;
  • maksymalna wysokość dofinansowania (na jednego pracownika) nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
  • przedsiębiorca uzyskujący dofinansowanie otrzymuje tzw. pomoc de minimis (wartość pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. EUR w ciągu trzech ostatnich lat);
  • szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwolnione są z podatku VAT.

Gdzie należy się zgłosić?

Dofinansowania udzielają Powiatowe Urzędy Pracy. Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki z KFS powinni skontaktować się z urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Doradca klienta w powiatowym urzędzie pracy udzieli pracodawcy wyjaśnień lub szerszych konsultacji w sprawie złożenia wniosku i możliwości otrzymania dofinansowania że środków KFS.

Starosta organizuje nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz na stronach internetowych urzędu wskazując priorytety wydatkowania środków KFS na dany rok, termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków oraz elementy, które brane będą pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków.

Każdy Urząd Pracy określa jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać dofinansowanie z KFS. Z reguły jest to wniosek o dofinansowanie zawierający dane firmy, dane pracowników delegowanych na szkolenie i uzasadnienie potrzeby szkolenia, przy uwzględnieniu obecnych/przyszłych potrzeb pracodawcy, wnioskowaną wysokość środków z KFS, a także dokumenty związane z udzieleniem pomocy de minimis.

Dokumenty są do pobrania na stronach internetowych właściwych terytorialnie Urzędów Pracy w zakładce związanej z Krajowym Funduszem Szkoleniowym a także na stronie http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i służymy pomocą przy ubieganiu się o dofinansowanie oraz w procedurze wypełniania wniosków i przygotowywania programów szkoleń odpowiadających Państwa potrzebom.

zaufali nam

airporthotel
ale-gloria
bar-perelka
belvedere
benihana
bistecca
bodega
bpb
chimney
ck-oberza
dunkin-donuts
dziki-ryz
eladerno
endorfina
folk-gospoda
fukier
gospoda-u-olka
green-cafe
halka
hard-rock-cafe
imbryk
in-between
jesz-lody
locomotiva
makro
mazurkas
mila
new-kansai
orbis
oregano
palacmalawies-logo
panderosa
polka
posmakuj
salad-story
skansen
syrena
szara-eminencja
tel-aviv
tratoria-italia
via-moda
vilanova-logo
wars
wentzl
wiking
zlote-deby

Zapraszamy do skorzystania z usług firmy MOJA Consulting wyspecjalizowanej w doradztwie i szkoleniach dla gastronomii. Firma od wielu lat prowadzi doradztwo dla lokali ukierunkowane na efektywne zarządzanie i zwiększanie zysków z działalności. Organizuje szkolenia dla kadry menedżerskiej i personelu sprzedażowego oraz zarządza programami Tajemniczego Gościa wspierającymi standardy obsługi. W ofercie firmy znajduje się także seria poradników stanowiących kompendium wiedzy na temat zarządzania gastronomią, opartych wyłącznie na polskich realiach i doświadczeniach biznesowych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce.

Rozumiem